Mære er arena for ulike FoU-prosjekter. Vi stiller arealer og driftsbygninger til disposisjon for ulike forskningsinstitusjoner fra hele landet. Nedenfor finner du en beskrivelse av FoU-prosjekter som pågår ved skolen.

 

Forsøk med ulike typer redebyggingsmaterialer
Norduniversitet logo  logo nmbu

I grisehuset ved Mære Landbruksskole skal det i 2014 foregå et forsøk med uttesting av ulike materialer til redebygging. Purker bygger rede som en forberedelse før fødselen, og denne atferden settes i gang av hormoner. Hvor mye redebygging purkene utfører avhenger derimot av hva de får tilført i miljøet sitt. Det er velkjent at halm er positivt som redebyggingsmateriale, men hittil er det ikke testet ut hvorvidt torv kan ha positive effekter også. I tillegg til selve redebyggingsatferden vil forskerne se om dette kan ha positive effekter på spedgrisenes overlevelse. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU og Nord universitet, og i tillegg er flere aktører fra næringa med på laget.

Kontaktpersoner:

Gunnar Salberg Løe tlf 97 53 52 47 

Ellen Marie Rosvold tlf 952 52 355 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Studentoppgaver
Norduniversitet logo

Høgskolen i Nord-Trøndelag gjennomfører hvert år flere Bachelor-oppgaver ved Mære landbruksskole. De siste årene har det vært mange oppgaver gjennomført i grisehuset, i tillegg til oppgaver innen storfeproduksjon. Studentene har atskillige timer med observasjon i fjøsene på Mære.

Kontaktperson ved Nord universitet er Geir Næss tlf 74 11 20 00
Kontaktperson Mære landbruksskole er Gunnar Salberg Løe tlf 97 53 52 47

 
Sortsforsøk på gras

forskning_norsk_landbruksraadgivning

Uttesting av 12 ulike økologiske frøblandinger som er i handelen i dag både fra Felleskjøpet og Norgesfor. Forsøksfelt ble lagt ut i 2011 som gjenlegg med korn som dekkvekst.  Forsøksfeltet ligger på Andersskiftet rett nedenfor Mære kyrkje. Feltet skal ligge i tre år og det vil bli registrert avlingsmengder og kvalitet på de ulike frøblandingene.

Resultatene fra forsøket blir presentert i medlemsbladet til Norsk Landbruksrådgiving  Nord-Trøndelag.

Kontaktperson i Norsk Landbruksrådgiving er Eva Pauline Hedegart tlf 41 78 98 90 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . Du kan lese mer om Norsk Landbruksrådgiving sine rådgivingstilbud på www.lr.no

Kontaktperson på Mære landbruksskole er Gisle Bjerkan tlf 909 22 519 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Testing av fòr

forskning_felleskjopet

I grisefjøset på Mære er det godt tilrettelagt for forsøksvirksomhet. Felleskjøpet Fòrutvikling og Felleskjøpet Agri bruker fjøset i forbindelse med testing av ulike fòrslag og fòrtilsettinger. Eksempler på forsøk som er gjennomført i grisefjøset er testing av melketilskudd til smågris, purkefòr og smågrisfòr.

Resultatene av forsøkene tilhører Felleskjøpet Fòrutvikling og Felleskjøpet Agri.

Kontaktperson Mære landbruksskole er Rolf Wensbakk 

Bevaring ved bruk
forskning_bioforsk

Bioforsk Øst, Løken har et større plantefelt på Mære. Plantefeltet har til hensikt å ta vare på og ”utvikle” landssorter av timotei, engsvingel og rødkløver gjennom bruk. Feltet som er på 100 m2  og ligger i lag med annen eng, drives som resten av enga i to år for så å ta frø av feltet det tredje året. Frøet brukes så i forsøk på samme sted eller område i ettertid. Feltet på Mære er et av to nord for Dovre.

Kontaktperson på Mære landbruksskole er Gisle Bjerkan tlf. 909 22 519 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Gether AS


forskning_ntnu

I veksthuset på Mære gjennomføres et stort energiprosjekt som går ut på å lagre overskuddsvarme fra tomatproduksjonen i den varme årstida til bruk i den kalde årstida.

Varmelagret består av et indre lager der varme kan lagres i kortere perioder, samt et ytre borehullslager med borehull ned i berggrunnen ti l 150 m dybde der varme kan lagres over lang tid. Denne varmen kan hentes ut i vinterhalvåret og dermed minke behovet for bruk av innkjøpt energi. I tillegg oppnås en viktig tilleggsfunksjon som kan øke produksjonen i veksthuset. For at plantene skal vokse bedre tilsettes ekstra karbondioksid i lufta i veksthuset. Når varmerlagret er i funksjon og man unngår utlufting gjennom luftelukene i taket, gir det også mindre tap av karbondioksid sammen med denne lufta, og man oppnår jevnere tilgang av karbondioksid til plantene og høgere avkastning.

Varmelagret er utviklet og bygd av forskere ved NTNU. Fra å jobbe med modeller i laboratoriet på NTNU testes nå teoriene ut i full skala i det nye veksthuset på Mære. Det er knyttet flere master- og doktorgradarbeider ved NTNU til prosjektet.

Kontaktperson hos NTNU/Gether AS  er Harald Gether Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontaktperson ved Mære landbruksskole er Gunnar Larsen tlf. 957 69 993 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ,
Arnar Risan tlf. 480 94 262 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og Geir Fisknes tlf. 971 45 231  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


FoU-seminarer

Med jevne mellomrom arrangerer Mære FoU-seminarer på våre ulike fagområder. På seminarene inviteres elever, næringsliv, forvaltning og forskning til foredrag og diskusjoner.

Seminarene arrangeres i samarbeid med FoU-institusjonene, og er et av våre bidrag til formidling av forskningsresultater.

Vi arrangerer seminarer sammen med Norsk Senter for Bygdeforskning, Bioforsk, UMB, Nord universitet, Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU m. fl.

 

 

kurs

Besøk vår konferanseweb for å få informasjon om kurs og seminar.