Internatet

internatet

 

Mære landbruksskole har en internattjeneste med ca. 40 plasser. Rommene er fordelt på 3 etasjer på selve internatbygget. Det er felles WC/dusj i hver etasje. Standarden på bygget og rommene er ikke spesielt bra, men hvert år imponerer elevene med å etablere et godt miljø og trivelig atmosfære på internatet.

Månedsprisen inkluderer 4 måltid. Frokost, middag og kveldsmat serveres i spisesalen, samt at det er lagt opp til at elevene ved frokost skal kunne smøre seg matpakke til lunsjen.

Ordningen med at måltidene er inkludert i leia er som følge av:

  • at det ikke er kjøkken til elevenes disposisjon på Internatet
  • et ønske om å legge til rette for godt kosthold blant elevene
  • ønske om å etablere en trivelig og sosial arena for elevene gjennom flere fellesmåltid
  • vil gi elevene medansvar i forhold til servering og opprydding i forbindelse med måltid

For å unngå en høyere leiepris så er det en turnusordning på kjøkkenet blant elevene på internatet. Elevene bistår kjøkkenpersonale i arbeidet med servering og opprydding av frokost og kveldsmat.

Det er ansatt personell på internatet på kveld/natt. Det betyr bl.a. at de som bor her (og foresatte) har en kontaktperson på kveldstid. Personalet skal primært ivareta sikkerheten, men arbeider ellers for å legge best mulig til rette for hver enkelt elevs trivsel på Mære. Blant annet kan internatansatte stille som sjåfører dersom beboere ønsker å delta på fritidstilbud i Steinkjer sentrum.

Leieprisen inkluderer også trådløs tilgang til bredbånd for elev-pc`er på internatet.

Internatet er åpent i henhold til skoleruta. Internatet stenger fredag kl. 15.30 og åpner søndag kl. 21.00. Hver søndag kveld henter internatansatte beboere som kommer med tog/buss på Steinkjer stasjon mellom klokken 21 og 22 og som har skrevet seg på liste for henting.

Ta med sengetøy (dyner, puter og sengeklær), renholdsutstyr (anbefaler utstyr for engangsmopp) og lignende. Sport-/fritidsutstyr kan oppbevares i internatets kjeller etter avtale med internatansatte. Der er det også garderobe for fjøs-/arbeidsklær. I kjelleren er det vaskerom med vaskemaskin, tørketrommel/tørkerom.

Hybelkontrakt/leie

For å få bo på internatet må du skrive under en hybelkontrakt, hvor du forplikter deg til å følge internatreglementet. For elever som er under 18 år ved skolestart skal også foresatte underskrive hybelkontrakten.

Det betales et hybeldepositum på ei månedsleie. Depositumet skal dekke eventuelle tap av nøkler, skader på hus/utstyr, manglende renhold m.m. Depositumet, med evt. fradrag, vil bli tilbakebetalt til konto ved utflytting av hybelen.

Følgende leiepris inkl. frokost, lunsj, middag og kveldsmat for skoleåret 2015/2016:

-          kr. 4.400,- pr. mnd for enkeltrom

Hybelleia skal betales forskuddsvis innen den 20. i hver mnd. Nærmere informasjon om dette sendes de som tildeles hybelplass. Det er 1 mnd oppsigelsestid på hybelen og denne måneden må du betale for. Oppsigelsen starter den 20. i påfølgende måned.

Frist for søknad om internatplass er innen 2. august (gjelder 1.inntak, for senere inntatte snarest etter inntak).

Søkerne vil få en tilbakemelding fra skolen innen ca. 1 uke, etter fristen, på om en har fått plass eller ikke.

Internatregler (pdf)

Kantina

kantina1kantina2Kjøkkenlåna ligger vegg i vegg med internatet og ble totalrenovert for få år siden. I første etasje er kantina som er lys og trivelig med utsalg av lunsj og middag for elever, ansatte og besøkende.