Internatet på Mære landbruksskole skal rives, og det skal bygges nytt hybelhus på samme tomta. 

Vi vil ha en del hybler til utleie på skolen også neste skoleår, men trenger trolig flere. I den anledning ønsker vi å komme i kontakt med dere som bor i nær avstand til skolen, og som har hybler til utleie for hele eller deler av skoleåret 2017/2018.

Ta kontakt med Eirik Schønberg på tlf 91378519.