Mære landbruksskole tilbyr to-årige voksenopplæringskurs innen landbruk og gartnernæring.

Neste skoleår starter vi opp med Vg2 landbruk og gartnernæring.

Dette gir grunnlag for å søke videre til Vg3 landbruk og Vg3 gartnernæring i andre året, som gir kompetanse tilsvarende agronom eller gartner.
Ett kurs legges til Mære landbruksskole. Storparten av undervisninga gjennomføres på kveldstid, en fast kveld pr uke, med noen heldager i tillegg. Ett kurs legges også til Val videregående skole.

Undervisning skjer vekselvis fra Mære og Val, med nettoverføring til det andre stedet.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema til videregående opplæring for voksne (pdf)

Undervisninga er samlingsbasert, med nettstøtte.
Den enkelte elev må disponere egen PC med internettilkobling.
Søkere som har gjennomført videregående skole tidligere må betale kursavgift for å delta, og i tillegg må de koste undervisningsmateriell sjøl. Rettselever, de som ikke har videregående utdanning fra før, har fra det året de fyller 25 år rett til gratis opplæring.

Det er allerede mange som har søkt.
Retts-elever har fortrinn til plass. Er du over 25 år og ønsker opplæring som fører fram til agronom- eller gartnerkompetanse må du sende søknadsskjema snarest. Ikke-rettselever kan også følge kurset dersom det er ledige plasser.

Søknad sendes snarest til:

Mære landbruksskole
Mærevegen 163
7710 Sparbu.

Det er begrenset antall ledige plasser igjen, og når klassen er fylt opp settes øvrige søkere på venteliste.

Mer informasjon om Vg2 landbruk og gartnernæring, og Vg3 landbruk og gartner her:

VG2 Landbruk og gartnernæring (pdf)

VG3 Gartnernæring (pdf)

VG3 Landbruk (pdf)