FacebookTwitterDiggDelicious

 

  Navn Stilling Telefon dir. Mobil
user Renholder   91 12 96 33
user Lærer, vikar   99 04 59 48
user Produksjonsleder snekkerverksted 74113672 / 95 17 89 98  92 27 52 52
Miljøarbeider internat   94 86 27 34
Driftsansvarlig bygg 74113635  47 75 63 15
Aktivitetspådriver skogbruk 74113611 94 88 97 06
Lærer, ansvar gårdsskogen, hovedverneombud 74113629 41 10 06 71
Produksjonsleder jordsbruket 74113623  90 92 25 19
Prosjektleder mat/reiseliv 74113624 45 48 78 40
Rådgiver/lærer 74113625 95 26 85 39
Dahl, Nina Pettersen Renhold   97 57 36 89
Elevassistent 74113683 93 44 86 53
Kjøkkenassistent   93 42 60 90
Lærer/elevassistent 74113640 99 01 73 01
Prosjektleder bioenergi/lærer 74113621 97 14 52 31
Fjellhaug, Gjøran Dyrstad Lærling møbelsnekker    
Lærer 74113676 90 08 42 45
Lærer 74113633 91 15 45 58
Lærer 74113677 41 45 58 08
Produksjonsleder gårdsverksted 74113660 99 01 73 03
Hagen, Bjørn Roar Lærer 74113618  
Kontor 74113631 92 63 18 59
Miljøarbeider internat, elevassistent 74113670  97 98 56 36
Fungerende kjøkkensjef   92 02 82 97
Lærer 74113613 99 25 62 11
Jensen, Lill Hege Lærling anleggsgartner    
IKT-ansvarlig 74115595 41 26 95 23
Aktivitetspådriver skogbruk 74113674 90 64 18 02
Lærer 74113626 90 67 65 42
kjøkken 74113654 92 84 62 63
Kjøkkensjef (Permisjon)    
Leder utviklingsavdeling 74113681 41 41 34 41
Lærer (permisjon) 74113641 45 22 50 84
Driftsansvarlig grisefjøs   99 24 92 78
Lærer/ Veksthusringen 74113627 95 76 99 93
Leinum, Ragnhild Lærling møbelsnekker    
Lærer (permisjon) 74113646 90 10 43 91
Produksjonsleder svin   97 53 52 47
Kontor 74113636 45 60 18 20
Lærer 74113657 90 53 11 02
Lærer 74113673 95 70 56 23
Prosjektleder 74113663 99 41 09 87
Jordsbruket/verksted   95 93 24 10
Nordgård, Rebekka Lærling, renholdsfaget    
Vaktmester 74113630 97 01 40 94
Okkenhaug, Fredrik Lærling anleggsgartner    
Miljøterapeut 74113668 92 20 99 94
Gartner   41 44 64 94
Rådgiver vegplanlegging 74113628 41 60 13 51
Produksjonsleder veksthus 74113612 48 09 42 62
Spes.ped koordinator/lærer 74113680 92 26 79 30
Miljøterapeut 74113653 92 44 02 98
Administrasjonsleder 74113619 91 37 85 19
Lærer, vurdering og dokumentasjon eksamen 74113651 97 15 84 71
Lærer 74113620 93 21 76 25
Skjelbred, Henriette Lærer   92 45 72 62
Skjerve, Øyvind Fagarbeider gartner 74113662  
Elevassistent 74113622 95 81 04 99
Produksjonsansvarlig sau- og storfeproduksjon 74113632 99 01 73 02
Glassgården, kontor 74113666 97 06 02 50
Pedagogisk leder 74113671 41 64 10 58
Renholder   92 03 41 38
Renholdsleder 74113648 92 28 28 16
Prosjektleder matbedrifter 74113616 97 59 43 32
Lærer/elevassistent 74113684 90 78 31 02
Vernepleier/Spes.ped.koordinator 74113665 90 13 98 30
Lærer, vikar    
Produksjonsleder nytt melkefjøs 74115258 95 25 23 04
Lærer/internasjonalisering 74113669  45 06 64 40
Lærer 74113682 91 70 25 06
Rektor 74113664 48 28 54 72
Lærer/produksjonsleder anleggsgartner 74113639 97 47 44 98
Lærer/bibliotekar 74113614 98 67 44 03
Ødegaard, Astrid P. Lærer 74113615 91 65 15 90
         
  Glassgården     90 56 28 32
  Kjøkken     74 11 36 44 / 95 17 88 60
  Kufjøs     90 29 73 85
  Snekkerloftet     92 27 52 52
         
         

 

 
Teen
Cosplay